AL-MAT 140

AL MAT grejne mrežice su namenjene za upotrebu ispod laminata i drvenih plutajućih podova. Pogodne su za upotrebu i u tzv. vlažnim prostorima – na primer u kupatilima.

AL MAT grejne mrežice su namenjene za upotrebu ispod laminata i drvenih plutajućih podova. Pogodne su za upotrebu i u tzv. vlažnim prostorima – na primer u kupatilima. Grejni element se sastoji od specijalnih provodnika sa dvostrukom fluoropolimernom izolacijom i otpornošću na visoke temperature (trajno opterećenje do 70°C).
Ovo garantuje nadstandardni životni vek grejnog elementa uz maksimalnu bezbednost – korišćeni materijali su samogasivi. AL-MAT grejna mrežica je dvožilnog tipa, sa jednim priključnim kablom dužine 3m (tzv. hladni kraj). Provodnici su postavljeni između dve samolepljive aluminijumske folije – gornji sloj koji je u kontaktu sa podnom oblogom je ojačan PE slojem za visoku mehaničku otpornost. Debljina mrežice je samo 1,7 mm! Površinska el. snaga AL-MAT 140 grejne mrežice je 140W/m², 230V. Montaža se vrši na isti način kao i kod standardnih grejnih mrežica (presecanjem platna), s tim što je potrebno međusobno spojiti pojedinačne trase provodljivom aluminijumskom folijom koja je povezana sa zaštitnim provodnikom i funkcioniše kao zaštitna mreža uzemljenja. U tu svrhu uz proizvod su u pakovanju uključene provodne samolepljive Al trake koje proizvodi 3M.

Posetite našu prodavnicu

Pronađite proizvode za grejni sistem koji su odmah dostupni po jedinstvenim cenama, uz brzu i sigurnu uslugu.