ATLANTIC 2012

Električni cevni radijator/sušač peškira sa integrisanim elektronskim termostatom u cilju ekonomične upotrebe.

  • Snage: 300 W, 500 W
  • Čelično kućište ispunjeno fluidom
  • Elektronski termoregulator obezbeđuje ujednačeno i veoma precizno podešavanje temperature.
  • Mogućnost intezivnog zagrevanja u periodu trajanja od 2h maksimalnom snagom.
  • Multifunkcionalno dugme BOOST za izbor više režima rada: Komfort, 24 časa auto, Sušenje, Protiv smrzavanja
  • Indikatorska lampica grejanja i zaštita od pregrevanja.

Posetite našu prodavnicu

Pronađite proizvode za grejni sistem koji su odmah dostupni po jedinstvenim cenama, uz brzu i sigurnu uslugu.