BSX™

BSX samoregulišući grejni kabl

BSX  samoregulišući grejni kabl

posebno dizajniran da obezbedi
zaštitu od smrzavanja ili održavanje temperature procesa na
metalnim i nemetalnim cevovodima, rezervoarima i opremi.
Toplotna snaga BSX kabla varira u zavisnosti od
uslova okoline duž celokupne dužine kabla.
Kad god dođe do gubitka toplote izolovane cevi, rezervoara ili opreme
povećava (kako temperatura okoline pada), toplotna/električna
snaga grejnog kabla se povećava. Nasuprot tome, kada se toplotni gubici smanje
(temperatura okoline raste), toplotna/električna snaga grejnog kabla opada.
Ova samoregulišuća funkcija omogućava da se BSX grejni kabl preklapa prilikom
postavljanja bez opasnosti od oštećenja kabla zbog pregrejavanja.
BSX kablovi su sertifikovani za upotrebu u običnim (neklasifikovanim)
oblastima i u potencijalno eksplozivnim atomosferama u skladu
sa ATEX direktivom i IEC Ex šemom.

 

 

Posetite našu prodavnicu

Pronađite proizvode za grejni sistem koji su odmah dostupni po jedinstvenim cenama, uz brzu i sigurnu uslugu.