FENIX ADPSV 10

Dvožilni kabl sa zaštitnim plaštom i zaštitom od UV zračenja za poluakumulaciono i akumulaciono grejanje poda u stambenim prostorijama (unutrašnje i spoljašnje primene), za zaštitu oluka od zadržavanja snega i leda.

Dvožilni kabl sa zaštitnim plaštom i zaštitom od UV zračenja za poluakumulaciono i akumulaciono grejanje poda u stambenim prostorijama (unutrašnje i spoljašnje primene), za zaštitu oluka od zadržavanja snega i leda.

  • Klasa M2
  • Prečnik kabla Ø 5,0-5,9 mm
  • Hladni kraj 1×5 m
  • Napon 230V

Preporučujeno je korišćenje termostata za unutrašnje podno grejanje, a za spoljašne primene i zaštite krovnih oluka i slivnika putem termostata i kontrolera sa temperaturnim senzorom ili kombinovanim senzorom temperature i vlage.

Minimalna potrošnja energije

Električno podno grejanje je najekonomičniji od svih grejnih sistema koji rade uz nisku potrošnju električne energije. Zahvaljujući distribuciji toplote od poda i preciznom sistemu kontrole temperature od strane termostata, prosečna temperatura može se sniziti od 1 do 2°C u poređenju sa tradicionalnim radijatorskim grejanjem ne utičući na nivo toplotnog komfora. Ovo omogućava smanjenje gubitaka energije i do 10-20%, što je i ekonomično i ekološki ispravno.

GARANCIJA 10 GODINA

Pusti video zapis

Posetite našu prodavnicu

Pronađite proizvode za grejni sistem koji su odmah dostupni po jedinstvenim cenama, uz brzu i sigurnu uslugu.