FENIX ELSR N-20-2-BO

Tip 20w/m i 30w/m ima poprečni presek oblika pravougaonika sa zaobljenim ivicama (5,8 x 14,1 mm) i koristi se prvenstveno za zaštitu cevi od mraza.

Tip 20w / m i 30w / m ima poprečni presek oblika pravougaonika sa zaobljenim ivicama (5,8 x 14,1 mm) i koristi se prvenstveno za zaštitu cevi od mraza ali ima i druge primene kao što je zaštita oluka i slivnika od snega i leda, održavanje procesnih temperatura u industriji i sl.

Ovaj tip grejnog kabla nema fabričku spojnicu i priključni kabl, već se isti mora spojiti upotrebom specijalnog kompleta za spajanje i završetak samoregulišućeg grejnog kabla pod nazivom KIT No.4.

Samoregulišući grejni kablovi menjaju svoju linijsku el. snagu zavisno od promene temperature okoline, ali se ne isključuju u potpunosti. Za ispravan, pouzdan i ekonomičan rad SR grejnog kabla neophodno je koristiti termostat.

Tehničke karakteristike

  • Linijska električna snaga pri + 10° C = 20 W/m
  • Maksimalna temperatura izlaganja kabla = 80° C
  • Moguća ugradnja do -10° C
  • Minimalni radijus savijanja 25mm
  • Maksimalna dužina na -20 ° C i vrednost osigurača: 10A = 44m / 16A = 70m / 20A = 87m / 25A = 104m
Pusti video zapis

Posetite našu prodavnicu

Pronađite proizvode za grejni sistem koji su odmah dostupni po jedinstvenim cenama, uz brzu i sigurnu uslugu.