FENIX MADPSP 40 – ASFALT

Najčešće primene sistema za otapanje snega i leda na zemlji su: parkinzi, garažni prilazi, trotoari, spoljašnje stepenice, utovarne rampe i mostovi. Za otapanje snega i leda mogu se koristiti grejni kablovi sa minimalnom snagom od 18W/m ili grejne mrežice sa minimalnom snagom od 200 W/m2.
Za kontrolu sistema treba koristiti EBERLE EM 524 89, EBERLE ITR-3 ili EB-Therm 800 sa senzorom za temperaturu ili kombinovanim senzorom za temperaturu i padavine.

MADPSP – Dvožilni grejni kabl sa zaštitnim plaštom i zaštitom od UV zračenja, za direktno polaganje u asfalt.

  • Klasa M2
  • Prečnik kabla Ø 6,2-8,9 mm
  • Hladni kraj 1×5 m
  • Napon 230V ili 400V
  • Instalacija ispod asfalta
  • Asfalt se primenjuje direktno preko MADPSP kablova. Preporuka su Fenix MADPSP-40 grejni kablovi za asfaltne instalacije, pošto su otporni kratko vreme na temperaturu do 240°C. Ovo smanjuje vreme i troškove instalacije jer nije potrebno pokrivanje kabla betonom pre izlivanja asfalta.

Sistem za otapanje snega i leda može da obezbedi sigurnu površinu za pešake. Osim oslobađanja pešačkih zona od snega, sistem omogućava i čiste ulaze u radnje.

Svi kablovi su gotovi proizvodi, što znači da su provereni i ispitani u fabrici. Elmark kao generalni zastupnik overava proizvođačku garanciju od 10 godina. Garantni list mora biti popunjen od strane kvalifikovane osobe.

Pusti video zapis

Posetite našu prodavnicu

Pronađite proizvode za grejni sistem koji su odmah dostupni po jedinstvenim cenama, uz brzu i sigurnu uslugu.