FENIX Plafonski montažni ram

Ovaj zakretni držač omogućava instalaciju ECOSUN S+ / Anticor pod uglom, da se može ciljano zagrejati željena površina. Držač se može koristiti i za instalaciju na zidu i na plafonu, pakovanje sadrži l par držača (dva komada).

omogućava montažu IRC panela ECOSUN S+ u gipsane zidove i gipsane spuštene plafone i time čini uređaj u ravni sa ostatkom zida ili plafona. Okvir rešava ne samo vizuelni aspekt krajeva ivica spuštenog plafona, već i potrebno rastojanje između panela i plafonske konstrukcije.

Ovaj zakretni držač omogućava instalaciju ECOSUN S+ / Anticor pod uglom, da se može ciljano zagrejati željena površina. Držač se može koristiti i za instalaciju na zidu i na plafonu, pakovanje sadrži l par držača (dva komada).

omogućava montažu IRC panela ECOSUN S+ u gipsane zidove i gipsane spuštene plafone i time čini uređaj u ravni sa ostatkom zida ili plafona. Okvir rešava ne samo vizuelni aspekt krajeva ivica spuštenog plafona, već i potrebno rastojanje između panela i plafonske konstrukcije.

Posetite našu prodavnicu

Pronađite proizvode za grejni sistem koji su odmah dostupni po jedinstvenim cenama, uz brzu i sigurnu uslugu.