FENIX Zaštitna rešetka

Zaštitna rešetka štiti lamele ECOSUN S+ visokotemperaturnog panela od mehaničkih oštećenja (npr. od lopte u fiskulturnoj sali).
Štiti predmete od direktnog kontakta sa vrelom površinom grejnih lamela.

Zaštitna rešetka štiti lamele ECOSUN S+ visokotemperaturnog panela od mehaničkih oštećenja (npr. od lopte u fiskulturnoj sali).

Štiti predmete od direktnog kontakta sa vrelom površinom grejnih lamela.

Posetite našu prodavnicu

Pronađite proizvode za grejni sistem koji su odmah dostupni po jedinstvenim cenama, uz brzu i sigurnu uslugu.